Wyprawa po skarb piratów! YARRRR!!!

Czy jesteście gotowi na nową przygodę? Przyłączcie się do Wyprawy po skarb piratów, już niedługo wyruszamy w fantastyczny Rejs po telewizor!
Jedyne co musicie zrobić, to wypełnić kupon konkursowy i wrzucić go do specjalnej urny, znajdującej się na pirackiej Wyspie Skarbów, na stoisku numer 26 na Targach FVF w Łodzi.

Nie wybieracie się do Łodzi? To może weźmiecie udział w Bitwie o Blu-Ray'a? Odwiedźcie nasz Profil na Facebooku i klikniecie przycisk: Lubię to!
Pamiętajcie – musicie być zalogowani, aby to zrobić.

 

Każdy może wziąć udział w obu częściach naszego konkursu. W dniu 16 kwietnia 2011 o godzinie 14:00, odbędzie się na naszym stoisku w Łodzi losowanie. Szczęśliwy zwycięzca Rejsu po telewizor, zabierze do domu 42 calowy, 100 Hz telewizor LCD firmy LG. Nagrodą w Bitwie o Blu-Ray'a jest odtwarzacz firmy Panasonic. W przypadku nieobecności zwycięzcy na Targach, nagrodę wyślemy kurierem.

Kupony konkursowe rozsyłamy z zaproszeniami, będą również dostępne na naszym stoisku w Łodzi. Pełny regulamin konkursu znajduje się poniżej.

 

Mapa do skarbów

 

REGULAMIN KONKURSU „Wyprawa po skarb piratów”


§ 1 Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Wyprawa po skarb piratów” (dalej „Konkurs”) jest firma FOTON z siedzibą w Kaliszu, przy ulicy Częstochowskiej 77, 62-800 Kalisz.
2. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem oraz zasady postępowania reklamacyjnego (dalej „Regulamin").
3. Organizator Konkursu powoła komisję konkursową w której skład wejdzie 2 przedstawicieli Organizatora (dalej "Komisja Konkursowa"). Komisja konkursowa przeprowadzi losowanie nagród pośród wszystkich uczestników Konkursu w dniu 16 kwietnia 2011 roku, na terenie Międzynarodowych Targów Łódzkich, na stoisku firmy FOTON - nr 26, o godzinie 14:00.

§ 2 Warunki wzięcia udziału w Konkursie
1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, (zwane „Uczestnikami”) które:
a) mają ukończone 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych;
b) dokonają zgłoszenia do Konkursu poprzez prawidłowe wypełnienie kuponu konkursowego, rozsyłanego pocztą oraz dostępnego na stoisku firmy FOTON, w trakcie trwania Targów FVF 2011 w Łodzi
c) i/lub dołączą do grona sympatyków firmy FOTON na portalu społecznościowym Facebook, poprzez kliknięcie przycisku „Lubię to!” znajdującego się na stronie internetowej: http://www.facebook.com/pages/Foton-Video-Accessories/148544038496808 (część druga dotyczy tylko osób zarejestrowanych na portalu Facebook.
2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy firmy FOTON z siedzibą w Kaliszu, osoby współpracujące z tym podmiotem na innej podstawie niż stosunek pracy oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
3. Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia Zgłoszenia w razie uzyskania wiarygodnej informacji, że jest ono sprzeczne z Regulaminem, prawem, dobrymi obyczajami a w szczególności narusza prawa osób trzecich. Uczestnikowi nie będą przysługiwały z tego tytułu żadne roszczenia.

§ 3 Zasady i przebieg Konkursu
1. Konkurs będzie składał się z dwóch niezależnych części występujących pod nazwami „Rejs po Telewizor” (dalej „Rejs”) i „Bitwa o Blu-Ray'a” (dalej „Bitwa”).
2. Uczestnicy Rejsu są zobowiązani do wypełnienia kuponu konkursowego i wrzucenia go w terminie: od godziny 10:00, dnia 14.04.2011, do godziny 14:00, dnia 16.04.2011 do specjalnie przygotowanej urny, dostępnej na stoisku Organizatora, na terenie MTŁ w Łodzi.
3. Do Bitwy przystąpią wszyscy użytkownicy portalu Facebook, którzy do dnia 12.04.2011, do godziny 16:00, dołączą do fanów FOTONu, poprzez kliknięcie przycisku „Lubię to!” znajdującego się na stronie internetowej: http://www.facebook.com/pages/Foton-Video-Accessories/148544038496808
4. W dniu 16.04.2011 o godzinie 14-ej Organizator wskaże dwóch przedstawicieli, którzy utworzą Komisję i przeprowadzą losowanie zwycięzców.
5. W pierwszej kolejności zostanie wyłoniony zwycięzca Rejsu, poprzez losowe wybranie jednego z kuponów wrzuconych do urny.
6. Zwycięzca Bitwy zostanie wylosowany z urny zawierającej przygotowane wcześniej przez Organizatora kupony na których będą umieszczone Nazwy Użytkownika, zgodnie z § 3, ust.  3, z wyjątkiem osób wymienionych w § 2, ust. 2.
7. Jeden uczestnik może brać udział i zwyciężyć w obu częściach Konkursu.
8. W przypadku podania błędnych danych na kuponie lub braku możliwości kontaktu z użytkownikiem Facebook'a, zwycięzca taki traci prawo do nagrody. W takim przypadku Organizator zastrzega sobie prawo przekazania nagrody innemu uczestnikowi, którego ponownie wyłoni Komisja Konkursowa.
9. W terminie 10 dni roboczych od dnia losowania, na stronie www.foton.kalisz.pl zostanie zamieszczona lista zwycięzców.

§ 4 Nagrody
1. Zwycięzca Rejsu otrzyma od Organizatora telewizor LCD firmy LG, o przekątnej 42”, rozdzielczości FullHD i częstotliwości odświeżania 100Hz. Zwycięzca Bitwy zostanie nagrodzony odtwarzaczem Blu-Ray firmy Panasonic.
2. Nie jest możliwe odstąpienie prawa do nagrody osobom trzecim. Nie jest możliwa zamiana nagrody. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości nagrody w formie pieniężnej.  W przypadku rezygnacji z nagrody, Organizator zastrzega sobie prawo przekazania jej innemu Uczestnikowi, którego wskaże Komisja Konkursowa zgodnie z zasadami wskazanymi w § 3 ust. 5 i 6 niniejszego regulaminu.
5. Zwycięzcy obecni na miejscu, będą mogli odebrać nagrodę osobiście. W innym przypadku Organizator skontaktuje się z nimi telefonicznie lub mailowo i ustali sposób odbioru nagrody.

§ 6 Odpowiedzialność
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za doręczenie i terminowość doręczenia przez właściwych operatorów, w tym za pośrednictwem systemów teleinformatycznych (również poczty elektronicznej) listów, wiadomości i przesyłek kierowanych do i przez Uczestników, ani za przerwy i inne nieprawidłowości w funkcjonowaniu stron internetowych, za pośrednictwem których zamieszczane będą Zgłoszenia. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 7 Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej: www.foton.kalisz.pl oraz w siedzibie Organizatora. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie, pod warunkiem, że nie naruszy to praw nabytych przez Uczestników. O zmianie Regulaminu Organizator powiadomi na stronie internetowej pod adresem www.foton.kalisz.pl
3. Zgłaszając swój udział w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Administratorem tych danych w rozumieniu obowiązujących przepisów jest firma FOTON z siedzibą w Kaliszu. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w siedzibie Organizatora, w związku z wykonaniem postanowień Regulaminu Konkursu dla celów związanych z realizacją Konkursu oraz w celu informowania Uczestników o aktualnej ofercie firmy FOTON. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla celów związanych z realizacją Konkursu. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu w swoje dane i ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Pismo z prośbą o usunięcie/zmianę danych powinno zostać wysłane na adres email: administrator@foton.kalisz.pl lub listem poleconym na adres Organizatora.
4. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie.
5. Każdy z Uczestników przez przystąpienie do Konkursu akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.

 • Mamy 127 nowości!

  prev
  • Etui na jedną płyt…
   Etui na jedną płyt…
   Etui na jedną płytę z kolekcji LUXURY WOOD - ozdobione napis…
   more
  • Powerlux S028P
   Powerlux S028P
   Świetlówka pierścieniowa Powerlux S028P - moc 28 W.
   more
  • Torba fotograficzn…
   Torba fotograficzn…
   Profesjonalna torba fotograficzna firmy FANCIER.
   more
  • Adapter zasilania
   Adapter zasilania
   Adapter zasilania do monitora SMFDVB/FO.
   more
  • Zachowaj wspomnien…
   Zachowaj wspomnien…
   Płyta Blu-Ray 25GB z barwnym nadrukiem okolicznościowym Zach…
   more
  more

  Mamy 15 promocji!

  prev
  • KRYPTON PRO M DSLR
   KRYPTON PRO M DSLR
   Statyw naramienny KRYPTON PRO M DSLR - z systemem mocowania…
   more
  • Kran z głowicą w k…
   Kran z głowicą w k…
   Kran FLAMINGO z głowicą KOLIBER, statywem i monitorem w komp…
   more
  • Filtr połówkowy Ni…
   Filtr połówkowy Ni…
   Profesjonalny filtr połówkowy Nisi o średnicy 72 mm.
   more
  • Lizard 94 cm
   Lizard 94 cm
   Slider SL94 LIZARD z systemem Slide Control - długość 94 cm.…
   more
  • NEON PRO DSLR
   NEON PRO DSLR
   Statyw naramienny S957 NEON PRO DSLR - z nową głowicą, przez…
   more
  more

  Aktualności

  prev
  • Grawerowanie laserem
   Grawerowanie laserem
   Usługa grawerowania podkreśla wyjątkowy charakter produktów…
   more
  • Wesołych Świąt!
   Wesołych Świąt!
   W nadchodzących dwunastu miesiącach spodziewamy się wielu ek…
   more
  • Solidny Kupiec
   Solidny Kupiec
   SOLIDNY KUPIEC to elitarny program, który jest systemem wery…
   more
  • Wesołych Świąt!
   Wesołych Świąt!
   W nadchodzących dwunastu miesiącach spodziewamy się wielu ek…
   more
  • BEiKS Roadshow…
   BEiKS Roadshow…
     Kraków07.06.2016Wrocław08.06.2016 Poznań09.06.2016W…
   more
  • Nowości na Komunie…
   Nowości na Komunie…
   Będzie on dostępny na całej gamie produktów, obejmującej: p…
   more
  • Zapraszamy na Targi…
   Zapraszamy na Targi…
   Aby uzyskać darmową wejściówkę, należy wypełnić prosty FORMU…
   more
  • Wesołych Świąt!
   Wesołych Świąt!
   W nadchodzących dwunastu miesiącach spodziewamy się wielu ek…
   more
  • BEiKS Roadshow…
   BEiKS Roadshow…
   Po raz dziesiąty będziemy mogli spotkać się na terenie ośmiu…
   more
  • Zakupy na raty
   Zakupy na raty
   Płatność ratalna jest dostępna zarówno na miejscu - w sklepi…
   more
  • Lato w pełni -…
   Lato w pełni -…
     Jednym z rozwiązań jest wybranie optymalnej pory dnia i pr…
   more
  • Targi FVF 2015…
   Targi FVF 2015…
   Oczywiście najważniejszym wydarzeniem tegorocznej imprezy by…
   more
  • Zapraszamy na Targi…
   Zapraszamy na Targi…
     Jeśli jeszcze nie zamówiłeś darmowej wejściówki, to wyślij…
   more
  • Promocje 09-01-2015
   Promocje 09-01-2015
   Zobacz naszą aktualną ofertę promocyjną, obejmującą m. in. p…
   more
  • 24, 27 i 31 grudnia…
   24, 27 i 31 grudnia…
   Zamówienia złożone przez internet będą realizowane w trybie…
   more
  • Bilety do kina
   Bilety do kina
   Voucher uprawnia do skorzystania z oferty ponad 175 kin siec…
   more
  • Zima w studiu
   Zima w studiu
   Każdy klient który zdecyduje się na zakup objętej promocją l…
   more
  • Promocje 24-11-2014
   Promocje 24-11-2014
   Zobacz naszą aktualną ofertę promocyjną, obejmującą m. in. g…
   more
  • 22 listopada zamknięte!
   22 listopada zamknięte!
   Zamówienia złożone przez internet będą realizowane w trybie…
   more
  • Inwentaryzacja…
   Inwentaryzacja…
   Zamówienia złożone przez internet będą realizowane w trybie…
   more
  • Promocje 24-10-2014
   Promocje 24-10-2014
   Zobacz naszą aktualną ofertę promocyjną, obejmującą m. in. t…
   more
  • Photokina 2014…
   Photokina 2014…
   Największe branżowe targi na świecie odbywają się co dwa lat…
   more
  • Twierdza Modlin…
   Twierdza Modlin…
   Impreza połączona ze Zlotem Czytelników DFV i VideoDSLR.pl o…
   more
  • Photokina 2014
   Photokina 2014
   My też tam będziemy prezentować nasze produkty, pokażemy też…
   more
  • Promocje 28-07-2014
   Promocje 28-07-2014
   Zobacz naszą aktualną ofertę promocyjną, obejmującą m. in. f…
   more
  • Promocje 04-07-2014
   Promocje 04-07-2014
   Zobacz naszą aktualną ofertę promocyjną, obejmującą m. in. a…
   more
  • Promocje 06-06-2014
   Promocje 06-06-2014
   Zobacz naszą aktualną ofertę promocyjną, obejmującą fantasty…
   more
  • Promocje 08-05-2014
   Promocje 08-05-2014
   Zobacz naszą aktualną ofertę promocyjną, obejmującą m. in. k…
   more
  • Relacja wideo z…
   Relacja wideo z…
   Zachęcamy do zapoznania się z relacją z tego wydarzenia. Zap…
   more
  • Nieczynne w Wielką…
   Nieczynne w Wielką…
   Sklep internetowy będzie funkcjonował bez zmian. Zamówienia…
   more
  • Targi FVF w Łodzi…
   Targi FVF w Łodzi…
   Spędziliśmy z Wami w Łodzi trzy fantastyczne dni, w trakcie…
   more
  • Zaproszenia na…
   Zaproszenia na…
     Oczywiście mamy nadzieję, że spotkacie się tam z Nami. Że…
   more
  • Promocje 14-02-2014
   Promocje 14-02-2014
   Pełną listę promocji znajdziesz TUTAJ.
   more
  • Warsztaty filmowania…
   Warsztaty filmowania…
   Poniżej przedstawiamy parę zdjęć z tego wydarzenia. Pełną ga…
   more
  • Krypton w VideoAktiv
   Krypton w VideoAktiv
   Nasz statyw otrzymał bardzo dobre noty oraz etykietę: Poleca…
   more
  • Nowości 31-01-2014
   Nowości 31-01-2014
   Pełną listę naszych nowości znajdziesz TUTAJ. Zachęcamy równ…
   more
  • Promocje 07-01-2014
   Promocje 07-01-2014
   Pełną listę promowanych produktów znajdziesz TUTAJ.
   more
  • W wigilię zamknięte
   W wigilię zamknięte
   Zamówienia złożone przez internet będą wysyłane 27 i 30 grud…
   more
  • Nowości 12-12-2013
   Nowości 12-12-2013
   Pełną listę naszych nowości znajdziesz TUTAJ. Zachęcamy równ…
   more
  • Czas na świąteczne…
   Czas na świąteczne…
   Dlatego przygotowaliśmy dla Was masę atrakcyjnych prezentów…
   more
  • Promocje 22-11-2013
   Promocje 22-11-2013
   Pełną listę promowanych produktów znajdziesz TUTAJ.
   more
  • 16 listopada zamknięte
   16 listopada zamknięte
   Zamówienia złożone przez internet będą realizowane w trybie…
   more
  • Promocje 28-10-2013
   Promocje 28-10-2013
   Zobacz naszą aktualną ofertę promocyjną, obejmującą m. in. m…
   more
  • BEiKS Roadshow…
   BEiKS Roadshow…
     Najnowsze produkty Foton Accessories będą prezentowane w 1…
   more
  • Promocje 11-10-2013
   Promocje 11-10-2013
   Zobacz naszą aktualną ofertę promocyjną, obejmującą m. in. d…
   more
  • Nowości 30-09-2013
   Nowości 30-09-2013
   Pełną listę naszych nowości znajdziesz TUTAJ. Zachęcamy równ…
   more
  • Promocje 27-09-2013
   Promocje 27-09-2013
   Pełną listę promowanych produktów znajdziesz TUTAJ.
   more
  • Mamy dla Was nowe…
   Mamy dla Was nowe…
   Pełną listę promowanych produktów znajdziesz TUTAJ.
   more
  • Nowości w ofercie
   Nowości w ofercie
   Pełną listę naszych nowości znajdziesz TUTAJ.
   more
  • Nowe produkty w…
   Nowe produkty w…
   Pełną listę promowanych produktów znajdziesz TUTAJ.
   more
  • Rozstrzygnięcie…
   Rozstrzygnięcie…
   Jury konkursowe miało naprawdę trudne zadanie wyłonienia fin…
   more
  • Konkurs fotograficzny…
   Konkurs fotograficzny…
   Konkurs ma charakter otwarty, a jego celem jest promowanie p…
   more
  • Dziękujemy Wam…
   Dziękujemy Wam…
     W ostatni piątek - 19 kwietnia, odebraliśmy 100 000-ne za…
   more
  • Odliczanie trwa...
   Odliczanie trwa...
     Drodzy Klienci!Mamy niewątpliwą przyjemność poinformować…
   more
  • XVI Targi FVF -…
   XVI Targi FVF -…
   W tym roku zaprezentowaliśmy największe stoisko w historii,…
   more
  • Zaproszenia na…
   Zaproszenia na…
     Czas nieubłaganie pędzi do przodu, Międzynarodowe Targi Fi…
   more
  • W wigilię sklep…
   W wigilię sklep…
   Zamówienia złożone przez internet będą realizowane od 27 gru…
   more
  • Inwentaryzacja…
   Inwentaryzacja…
   Zamówienia złożone przez internet będą realizowane w trybie…
   more
  • Photokina 2012…
   Photokina 2012…
   Pośród wielu przygotowanych przez nas atrakcji wyróżniały si…
   more
  • Photokina 2012
   Photokina 2012
   Międzynarodowe targi branży wizualnej Photokina są największ…
   more
  • Otwieramy dział…
   Otwieramy dział…
   Szczególnie polecamy następujące pozycje:           Zachęc…
   more
  • XV Targi FVF -…
   XV Targi FVF -…
     Jubileuszowa, piętnasta edycja Targów FVF upłynęła nam pod…
   more
  • Zaproszenia na…
   Zaproszenia na…
       Czas pędzi do przodu, Międzynarodowe Targi Film Video F…
   more
  • Nawet 70% taniej…
   Nawet 70% taniej…
   Na jeden dzień skreślamy ceny WSZYSTKICH produktów z naszej…
   more
  • Roadshow 2011 -…
   Roadshow 2011 -…
     Motywem przewodnim Roadshow 2011 były kamery z wymienną op…
   more
  • Roadshow 2011 w…
   Roadshow 2011 w…
     VI BEiKS RoadShow - Program prezentacji: 9.30 - 10.00 - Re…
   more
  • S957 Neon w prasie!
   S957 Neon w prasie!
     Digital Foto Video 8/2011  
   more
  • Dziękujemy!
   Dziękujemy!
     Z przyjemnością informujemy, że spośród wszystkich uczestn…
   more
  • Sprawdź ile warta…
   Sprawdź ile warta…
       Wymyśl scenariusz krótkiego filmu reklamującego nasze st…
   more
  • Czy warto zaprenumerować…
   Czy warto zaprenumerować…
     W newsletterach informujemy naszych klientów o: darmowych…
   more
  • XIV Targi FVF -…
   XIV Targi FVF -…
   Tegoroczna edycja, największych branżowych targów w Polsce –…
   more
  • Wyprawa po skarb…
   Wyprawa po skarb…
     Każdy może wziąć udział w obu częściach naszego konkursu.…
   more
  • XIV Targi Film…
   XIV Targi Film…
     Do niewątpliwych atrakcji Targów FVF należą liczne wystawy…
   more
  • Roadshow 2010 -…
   Roadshow 2010 -…
     Firma Foton Video Accessories przedstawiła najnowszy model…
   more
  • RoadShow 2010
   RoadShow 2010
   Zgłoszenia przyjmujemy mailowo, pod adresem: foton@foton.kal…
   more
  • Photokina 2010…
   Photokina 2010…
   Udział w tak dużej imprezie był dla nas z pewnością pouczają…
   more
  • Foton na Facebooku
   Foton na Facebooku
   Facebook ma już prawie 500 milionów użytkowników, co czyni z…
   more
  • FOTON na Photokina…
   FOTON na Photokina…
   Photokina to największe targi branży Foto i Video na świeci…
   more
  • Targi w Łodzi -…
   Targi w Łodzi -…
   Zapraszamy do zapoznania się z naszą fotorelacją. Zespół F…
   more
  • Nowa Strona
   Nowa Strona
     Prezentowana strona została zbudowana całkowicie od podsta…
   more
  more